Your search results

Villkor

Villkor

Definitioner

”Avtal” betyder dessa villkor.

”Boende” betyder en plats (som ett rum i ett hus eller lägenhet) där någon användare kan stanna, sova och hitta andra tjänster och som finns på webbplatsen för alla användare som ska boka.

”Villkor” innebär villkoren för hur du kan använda webbplatsen.

”SUNUTI” betyder SUNUTI LTD, det företag som äger och förvaltar webbplatsen.

”Parter” betyder SUNUTI, Leverantör (er) och Användare (s), antingen gemensamt eller självständigt.

”Fastighet” betyder en plats (som ett hus eller en lägenhet) som är upptagen på webbplatsen, men begreppet omfattar även ”boende” enligt definitionen ovan.

”Leverantör” avser tredje part leverantör av Boende (en) inklusive bland annat villor, lägenheter och lägenheter uthyrare eller agenter.

”SUNUTI LTD” betyder ägaren, administratören och datakontrollanten på webbplatsen (inkluderar ”oss”, ”vi” eller ”våra”).

Med ”användare” avses den som använder webbplatsen av någon anledning.

”Vi”, ”oss” och ”vår” betyder SUNUTI.

”Webbplats” betyder den webbplats som ägs och administreras av Fiesta Ventures Limited under varumärket SUNUTI och finns på www.SUNUTI.com

”Du” och ”din” betyder dig som användare av webbplatsen och alla personer på bokningsbekräftelsen som behandlas av någon användare (inklusive någon som läggs till eller ersatts senare).

Introduktion

SUNUTI LTD, häri benämnt SUNUTI, Limited Company, Incorporated i England och Wales, (nummer 11054909) med registrerad adress 85 Great Portland Street, London, Storbritannien, W1W 7LT.

Dessa villkor förklarar hur du kan använda webbplatsen över vilken enhet som helst.

De täcker även villkoren för förhållandet mellan alla Användare (s) och Leverantör (er) samlade via Webbplatsen och förhållandet mellan SUNUTI och alla Användare.

Genom att komma åt eller använda webbplatsen eller på annat sätt indikera ditt samtycke accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor samt vår integritetspolicy.

Om du inte håller med eller accepterar någon av dessa villkor bör du sluta använda webbplatsen omedelbart.

Genom att använda eller komma åt webbplatsen godkänner du följande villkor:

Användning av webbplatsen

Denna webbplats är en plats där användare kan se listor över och få information om objekt som erbjuds till salu och hyra (”objekt”). Vi kan också erbjuda andra verktyg eller tjänster för att tillåta användare att kommunicera med varandra och att ingå hyresavtal eller andra transaktioner med varandra.

Du får bara använda webbplatsen för att göra legitima förfrågningar eller bokningar och du förbinder dig att inte göra någon spekulativ, falsk eller bedräglig bokning eller någon bokning i väntan på efterfrågan. Du åtar dig också att tillhandahålla korrekt och korrekt e-postadress, postadress och / eller annan kontaktinformation till SUNUTI och bekräfta att SUNUTI kan använda dessa uppgifter för att kontakta dig om det skulle visa sig nödvändigt.

SUNUTI är inte, och blir inte part i något avtalsförhållande mellan Användaren och Leverantören, och förmedlar inte mellan Användaren och Leverantören vid eventuella tvister mellan dem. Du bekräftar och godkänner att Användaren och Leverantören kommer att ansvara för att fullgöra skyldigheterna i sådana avtal, att SUNUTI inte är part i sådana avtal, och avstår från allt ansvar som uppstår i samband med eller relaterat till sådana avtal. Detta gäller även om webbplatsen underlättar en bokning för en egendom eller användningen av andra verktyg, tjänster eller produkter, eftersom SUNUTI inte är part i någon hyres- eller annan överenskommelse mellan användare och leverantörer.

Hur det fungerar

Webbsidan består av fastighetsförteckningar från lokala fastighetsmäklare och innehåll från andra tredje parter. Sådant innehåll är ägaren eller tredje partens upphovsman ansvariga för. Vi har inget ansvar för sådant innehåll eftersom vi bara ger tillgång till innehållet som en tjänst till dig och ger dig möjligheten att få tillgång till källan och boka med leverantören för uthyrning eller inköp av sådan egendom. Alla bokningar du gör är gjorda direkt hos Leverantören och ditt kontrakt kommer att vara hos Leverantören. Alla sådana avtal reglerar din rätt att uppta och använda egendomen och kan innehålla skyldigheter att betala extra avgifter och skatter. SUNUTI är inte part i något sådant kontrakt och SUNUTI har inget ansvar för dig för tillhandahållarens tillhandahållande av egendomen.

Användare (en) kan genomföra boende sökningar efter deras destination och datum. En lista med sökresultat genereras och användarna kan sedan välja boende (n) från sökresultaten. Dessutom kan användare (n) också söka efter egendom till salu.

Användare kan få tillgång till ytterligare information om logi (er) genom att välja boende (en) från sökresultaten. Sidan som innehåller ytterligare information om logi (er) är också den sidan som användarna måste använda för att fortsätta för att boka eller se boende (er).

Vid val av boende (s), kommer användaren att fortsätta boka genom att göra inköpet genom kassan eller genom direktkontakt med en av våra agenter och genom att lämna sina personliga uppgifter och betalningsuppgifter.

Framgångsrik betalning med giltig banköverföring eller bankkort genererar en bokningsbekräftelse för logi (er) som någon användare kan ta till logi (er) för incheckning.

SUNUTI tar ut en serviceavgift som betalas av leverantörerna när en egendom hyrs eller säljs via webbplatsen. Tjänsteavgiften täcker användningen av sajten, inklusive sådana funktioner som support, och beräknas som en procentandel av det totala hyresbeloppet (vilket kan innefatta ytterligare avgifter och skador som tas ut av leverantören). Beroende på lagar i den jurisdiktion där Användaren och / eller Leverantören är bosatt, kan serviceavgiften vara föremål för (eller kan inkludera) moms, vistelseskatt eller annan motsvarande likadan indirekt skatt som är tillämplig. Leverantörer är överens om att inte uppmuntra eller ge råd åt en användare för att undvika eller kringgå serviceavgiften som tas ut av SUNUTI, och användaren går med på att inte undvika eller kringgå servicegebyret.

Individuella reseprodukter

SUNUTI är inte en researrangör, vilket innebär att vi inte ordnar eller kombinerar eller paketerar (enligt definitionen av paketresor, paketresor och paketresor förordningar 1992) reseprodukter. Vi tillhandahåller en sökfunktion för att möjliggöra din anslutning till leverantören (er) som ordnar reseprodukter. Varje boende du väljer är en separat bokning, oberoende av annan boende bokad samtidigt. Då du bokar mer än en logi är dessa inte ett paket (enligt definitionen av paketresor, paketresor och paketresor 1992).

Gör en bokning

Alla bokningar som görs av dig ska anses vara ett erbjudande av dig att köpa boende (en) som omfattas av både SUNUTIs villkor och de specifika bokningsvillkoren för din relevanta leverantör. Det är ditt ansvar att se till att du har läst, förstått och är överens med båda före bokningen. Inget avtal mellan dig och Leverantören ska uppstå till dess att SUNUTI (a) utfärdar ett bokningsreferensnummer; (b) utfärdar en bokningsbekräftelse via e-post; och (c) får full betalning.

Gruppbokningar

Om större grupper vill vara säkra på tillräcklig tillgänglighet vid någon bostad, kan de kontakta vårt kontor på telefon +44 20 7016 9878. Om två eller flera delar av samma grupp bokar online på två eller flera separata bokningar, kan vi inte garantera att de två eller flera bokningarna kommer att bekräftas och tillgängligheten på logi (er) kommer att finnas tillgänglig för de två eller flera bokningarna.

När kontraktet är gjort

Genom att klicka för att boka och ange dina personliga uppgifter och betalningsuppgifter på webbplatsen ber du oss att göra en bokningsbekräftelse hos Leverantören för att köpa boende för din räkning.

Vid denna tidpunkt kontaktar vi omedelbart leverantören / leverantörerna. Varje leverantör kommer fortfarande att kräva en kort tid för att bekräfta att din utvalda logi fortfarande är tillgänglig. Om Boendet (ena) ska vara tillgängligt som detaljerat på webbplatsen, har du ingått ett juridiskt bindande avtal för att köpa bostaden (er) som omfattas av SUNUTIs villkor och leverantörens bokningsvillkor.

När vi har mottagit en bekräftelse på din bokning från leverantören, kommer vi att kontakta dig via e-post för att meddela att din bokning för logi (er) har bekräftats. Kontraktet bildas när Leverantören utfärdar sitt bokningsreferensnummer. Observera att när din bokning har bekräftats till oss kan du bara avboka bokningen i enlighet med den relevanta leverantörens bokningsavbeställningsvillkor som kan innebära avbokningsavgifter. Likaså kan du också bli föremål för SUNUTIs avbokningsavgifter om dessa gäller.

Boende

Alla boenden, som finns på webbplatsen, bokas via den / de leverantörerna som anges på din bokningsbekräftelse.

Om du har ett klagomål när du bor på Boendet måste du omedelbart informera Boendets ledning för att ge dem chansen att lösa problemet. Om problemet inte är löst till din tillfredsställelse, kontakta SUNUTI via e-post på info@sunuti.com

Datum och tidpunkter för din logi (er) kommer att finnas med i din bokningsbekräftelse (var vänlig kontrollera detta noggrant).

Särskilda önskemål och krav

Vi är hjälper gärna till med att vidarebefordra eventuella speciella önskemål som du kan ha till leverantören eller boendet som gäller din bokning. Observera att även om boendet kommer att göra allt för att uppfylla dina önskemål, kan de inte garanteras. Särskilda önskemål ingår inte i ditt kontrakt med Leverantören.

Om du har några specifika krav när du bokar din logi, för att du eller någon av dina partier är handikappad eller mindre mobil, måste du försäkra dig om att du har valt och undersökt din logi (er) försiktigt. Det är tillrådligt att du kontaktar SUNUTI via e-post på info@sunuti.com innan du gör en online bokning så att du kan informera oss om dina rörlighetsproblem och vi kan ge råd om de lämpligaste alternativen för din fest.

Integritetspolicy

När du bokar, behandlas din e-postadress, kredit- / betalkortinformation och kontaktuppgifter av en tredjeparts betalningsgateway. Informationen överförs inte till leverantören / leverantörerna.

Alla detaljer som hålls vid SUNUTI följer vår strikta sekretesspolicy och delas aldrig med tredje part (annat än när du bokar och delas med leverantören). En kopia av vår sekretesspolicy är tillgänglig på begäran

Boende Recensioner

Recensioner som presenteras på webbplatsen är inte avsedda som råd och bör inte åberopas som sådana. Vi förnekar all ansvarsskyldighet och ansvar som härrör från eventuella tillit till sådan information. Om du har några frågor eller frågor om recensioner som finns på webbplatsen, kontakta SUNUTI via e-post på info@sunuti.com

Ändringar och avbokningar 

Det finns ingen universell ändring, avbokning och utebliven policy. De kommer att variera beroende på boende och beror på många faktorer inklusive men inte begränsat till resdatum, boende typ och evenemang. Som ett resultat kommer SUNUTI att visa varje enskild ändrings- och avbokningspolicy, efter en sökning har utförts, på bokningsöversynen och betalningssidan för varje enskild boende. Det kommer också att bekräftas i din bokningsbekräftelsemail.

Skulle du vilja ändra eller avboka din bokning, måste du ringa SUNUTI på +44 20 7016 9878.

Observera felaktiga uppgifter om all dokumentation som erhållits från oss, inklusive specifikt bokningsbekräftelsen, måste genast informeras av SUNUTI. Vänligen kontakta SUNUTI via e-post

Om du bokar återbetalningsbart boende kan du inte avboka eller ändra din bokning och ingen återbetalning kommer att finnas tillgänglig. Deponeringsbetalningsalternativ är inte tillgängliga vid bokning. Full betalning krävs vid bokningstillfället.

Om du inte anländer till logi (er) på det datum du kommer att anlända, kan boende markera din bokning som en ”no-show” och släppa rummet eller egendomen för återförsäljning.

Om du lämnar bostaden tidigare än det datum då du bokade för att lämna, kan du ha rätt att avboka eller ändra bokningen från den tidpunkt då SUNUTI mottar anmälan från dig under SUNUTIs arbetstid mellan 09:00 och 17:00 GMT. Alla sådana avbokningar och ändringar är oftast föremål för avgiften för de närmaste tjugofyra timmarna efter SUNUTIs mottagande av anmälan. Observera att det här är en riktlinje och är bestäms från fall till fall och omfattas av boendets diskretion / policy vid tidpunkten för din vistelse.

Ändringar, annulleringar och begränsning av logi

I den mycket osannolika händelsen att leverantören inte kan tillhandahålla det bokade Boendet förstår du att leverantörens ansvar är att hitta alternativt boende av minst en liknande standard och tillhandahålla transport som lämpligt för detta alternativa boende. SUNUTI tar alla försiktighetsåtgärder för att försäkra sig om att boende är professionellt förvaltat så att en sådan händelse är extremt sällsynt. SUNUTI är inte ansvariga för andra kostnader, förluster eller skador som existerar ur eller i samband med omlokalisering av boende, eftersom sådan omlokalisering ligger utanför SUNUTIs kontroll.

Skatter

Du erkänner att när SUNUTI och / eller leverantören (er) ska ta hand om boendeavgifter där det är tillämpligt kan de lokala myndigheterna i vissa länder införa vissa ytterligare skatter (t.ex. turistskatt, lokalskatt, lokalskatt osv.) som betalas lokalt (t.ex. på logi), eftersom dessa är för lokal service. Du är uteslutande ansvarig för att betala sådana ytterligare skatter.

Betalningar

Vi förbehåller oss rätten att betala hanterings- och transaktionsavgifter på alla bankkortbetalningar i enlighet med SUNUTIs företagspolicy för att täcka kostnader för hantering och administration. Observera Sunuti accepterar inte betalning med kontanter eller check.

Boendekostnader

När du mottar din bokningsbekräftelse accepterar SUNUTI ansvaret för att betala leverantören / erna för din boendekostnad och kan därför inte ta något ansvar för någon användare som betalar direkt till logi.

Rabatterade priser

Tilläggsbelopp gäller ibland på objekt, vilket innebär att priset som annonseras på webbplatsen kan ibland vara högre än boendets publicerade skattesats. Detta kan hända när som helst när rummen är mycket knappa. SUNUTI kommer endast att sälja boende till ett pris som är högre än den offentliggjorda kursen om det märks att användarens intresse är bättre betjänat genom att ha detta boende tillgängligt istället för att inte hitta någonting tillgängligt alls.

Prisförändringar

SUNUTI förbehåller sig rätten att när som helst och utan någon anledning ändra alla publicerade priser på hemsidan. Dock kommer ingen prisändring att göras när en bokning har bekräftats.

Pass och visum

Svenska medborgare bör notera att de flesta länder kräver ett pass ska vara giltigt för en minimiperiod efter returdagen till Sverige (normalt sex månader). Om ditt pass är i sitt sista år, bör du kolla med ambassaden i landet du besöker, annars kan resor avvisas. Eftersom det inte går att göra anspråk på ditt försäkringsskydd bör resan vägras under dessa omständigheter, föreslår vi att du tillåter gott om tid att göra dessa kontroller. Det är ditt ansvar innan du bokar för att se till att du har ett giltigt pass.

Utomeuropeiska medborgare ansvarar för att deras pass tillåter resa till deras valda resmål. Om du har ett utländskt pass måste du se till att du är i besittning av visum som är nödvändig för att komma in i landet på din valda destination. Dina specifika pass- och visumkrav och andra invandringskrav är ditt ansvar och du bör bekräfta dessa med de berörda ambassaderna och / eller konsulaten.

Varken SUNUTI eller Leverantören accepterar något ansvar eller kan hållas ansvariga för eventuella förluster som uppstår om du inte kan nå din logi för att du inte har uppfyllt några krav på pass, visum eller invandring. Du rekommenderas att kontrollera med de berörda viseringsavdelningarna i de länder du vill besöka.

Hälsa

Observera att du är ansvarig för eventuella inokuleringskrav för din destination. Uppdaterad reseinformation kan fås från den svenska regeringens officiella webbplats på https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/. Du bör kontrollera med din egen läkare för eventuella hälsoformaliteter som krävs för din resa eller för dina specifika omständigheter.

Försäkring

Vi rekommenderar att du tar ut lämplig reseförsäkring. Tillräckligt försäkringsskydd bör täcka dig och ditt parti mot avbokningskostnaden innan du reser. Kostnaden för assistans (inklusive repatriering) vid olycka eller sjukdom, förlust av bagage och pengar; och andra utgifter. Vi tar inget ansvar för att du inte har fått tillräckligt med försäkringsskydd.

Klagomål

Vi hoppas att dina researrangemang löper så smidigt som möjligt och du njuter av din tid på logi (er). Om du har ett klagomål om Boendet medan du bor på Boendet måste du omedelbart informera Boendehanteringens ledning för att ge dem tillräcklig möjlighet att rätta till situationen eller att lösa problemet från början. Om du misslyckas med att följa den här proceduren kommer det att finnas färre möjligheter att undersöka och åtgärda ditt klagomål.

Om något sådant klagomål inte rättas till din tillfredsställelse av boende i fråga, bör du kontakta SUNUTI genast via e-post på info@sunuti.com och SUNUTI kommer att sträva efter att hjälpa.

SUNUTI fungerar endast som bokningsagent och introducerare. SUNUTI kommer att kontakta leverantören eller logi för din räkning för att försöka lösa ditt klagomål.

Skulle du förbli otillfredsställd ska ytterligare klagomål göras skriftligen till SUNUTI senast sju dagar efter uppsägning av vistelsen. Om möjligt ska det skriftliga klagomålet till SUNUTI stödjas av fotografier eller annat skriftligt / synligt bevis på klagomålet om Boendet.

Dataskydd

Vi tar ansvar för att det finns korrekta säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information. Bokningsinformationen som du lämnar till oss kommer endast att skickas till leverantören (er) i din logi eller andra personer som är nödvändiga för att tillhandahålla din logi. Informationen kan därför lämnas till myndigheter, om så krävs av dem eller enligt lag. Detta gäller alla känsliga uppgifter som du ger till oss, till exempel uppgifter om funktionshinder eller kost och religiösa krav. Vissa uppgifter kan också vidarebefordras till säkerhets- eller kreditkontrollföretag.

Om du reser utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) är dataskyddskontroller inte lika starka som i Sverige. Om vi ​​inte kan vidarebefordra denna information till relevanta leverantörer eller boende, oavsett om det är EES eller inte, kommer vi inte att kunna slutföra din bokning. När du gör denna bokning samtycker du till att denna information vidarebefordras till relevanta personer.

Dela aldrig ditt bokningsreferensnummer med någon som du inte vill kunna administrera din bokning. När du är färdig i avsnittet ”Bokningar” på webbplatsen klickar du alltid på ”Logga ut” – knappen som visas på webbplatsen för att avsluta ansökan och förhindra ytterligare tillgång till ditt konto. När du använder en offentlig dator (t.ex. i ett bibliotek, en skola eller en arbetsplats), stäng också webbläsaren när du är klar med din session. SUNUTI kan inte hållas ansvarigt om ändringar görs i din bokning utan din tillåtelse om de har gjorts av någon som har tillgång till ditt bokningsreferensnummer.

Vi kan också kontakta dig flå och då med information om eventuella SUNUTI-nyheter eller specialerbjudanden som vi kan ha tillgängliga.

Noggrannhet av information

SUNUTI och leverantören har tagit rimlig försiktighet för att säkerställa att innehållet på webbplatsen inklusive all information om boende, stadsinformation och listor är korrekt. Boendeinformationen och listorna är sammanställda med information som tillhandahålls till leverantören av de boende (er) som anges. SUNUTI publicerar sådan information i god tro. Du bekräftar och accepterar att SUNUTI inte kan hållas ansvarig för eventuella felaktigheter i sådan information, eller ansvar kan accepteras för ändringar av faciliteter eller anläggningar som inte anmäls till SUNUTI av den aktuella logi / erna. Du bekräftar också att SUNUTI, när SUNUTI strävar efter att hålla noggrann och uppdaterad all information som finns på webbplatsen, inte ansvarar för fel, utlämnanden eller vilseledande uppgifter i boendeförteckningen eller informationen.

Fel på webbplatsen

Priser och tillgänglighet kan ändras utan förvarning. Fel kommer att rättas till om det upptäckts och SUNUTI förbehåller sig rätten att återkalla ett angivet erbjudande och korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utlämnanden inklusive efter att en bokning har lämnats in och om bokningen har bekräftats eller ditt bankkort debiterats eller inte. Om ditt bankkort redan har debiterats för inköpet och din bokning har avbrutits, kommer SUNUTI att ge en kredit till ditt bankkonto med beloppet av avgiften. Individuella bankpolicyer kommer att diktera när detta belopp krediteras ditt konto.

Ersättning

Du godkänner att sköta och hålla SUNUTI skadelösa från och mot ansvar, skada eller förlust inklusive juridiska avgifter och kostnader som SUNUTI inträffar eller lider som en följd av all åtgärd, handling eller försummelse från dig.

Följdskador

SUNUTI eller Leverantören ska under inga omständigheter vara ansvariga för eventuella följder eller speciella skador eller förluster som uppkommer, dock (men inte begränsat till oaktsamhet eller brott mot dessa villkor eller annat) eller för någon förlust av data, vinst, intäkter eller affärer, oavsett orsak, även om förlusten eller skadan var förutsägbar eller möjligheten till att den blev uppmärksammad av SUNUTI.

Systemintegritet

Användningen av någon enhet, rutin eller programvara som hämmar eller stör webbplatsens körning eller någon bokning som dras av den är förbjuden. Varje åtgärd som skapar en belastning på webbplatsen eller infrastrukturen som kan betraktas som orimlig eller oproportionerlig, är förbjuden.

Ingen garanti för kontinuerlig åtkomst till webbplatsen

SUNUTI garanterar inte kontinuerlig åtkomst utan avbrott på webbplatsen, och SUNUTI garanterar inte säker tillgång till sina tjänster. Webbplatsens prestanda kan påverkas av faktorer utanför sin kontroll.

Obehörig användning av webbplatsen utan begränsning

Webbplatsen och dess innehåll är skyddade av upphovsrätten. Du får inte kopiera eller reproducera någon information på webbplatsen av någon anledning, om inte SUNUTI godkänner det.

Hyperlänkar och tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar eller referenser till tredje parts webbplatser som anses vara relevanta. Alla sådana webbplatser eller hyperlänkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet. SUNUTI har ingen kontroll över tredje parts webbplatser och SUNUTI accepterar inget juridiskt ansvar för innehållet på dessa tredje parts webbplatser.

Om du har några frågor eller frågor, kontakta SUNUTI via e-post

Relation

Parterna är oberoende företag och inte ett samriskföretag, partners, eller arbetsgivare och anställda.

Uppdrag

Ingendera parten får tilldela sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan föregående skriftligt samtycke från den andra.

Hemsida. Detta avtal kan inte på annat sätt ändras utan föregående samråd med SUNUTI.

Uppdelning

Om någon del av dessa användarvillkor inte fullgörs påverkar inte verkställigheten av någon annan del.

Waiver

Ingen försening, handling eller underlåtenhet av någon part i utövandet av någon rättighet eller rättsmedel anses vara ett upphävande av det eller någon annan, rätt eller rättsmedel.

Tredje parts rättigheter

Dessa villkor kommer att binda och gynna varje parts efterträdare och personliga representanter. Under förutsättning att detta avtal inte kan verkställas av någon tredje part i enlighet med lagen om avtal om tredje man (1999) eller på annat sätt.

Hela avtalet

Dessa villkor och villkor utgör hela avtalet mellan parterna i förhållande till dess ämne. Inga andra villkor gäller.

Gällande lag och jurisdiktion

Detta avtal regleras av Sverige och sveriges lag.

Tvister kommer att överlämnas till domstolar i Sverige.

Force majeure

Force majeure betyder en händelse eller en följd av händelser bortom en parts rimliga kontroll som förhindrar eller försenar det från att fullgöra sina skyldigheter enligt nedan. Oförmåga att betala är inte force majeure.

En part är inte ansvarig om den försenas eller förhindras att fullgöra sina skyldigheter på grund av Force Majeure, förutsatt att den: omedelbart meddelar den andra av Force Majeure-händelsen och den förväntade varaktigheten och använder rimliga ansträngningar för att minimera effekterna av händelsen.

Om, på grund av Force Majeure, en part: är eller kommer inte att kunna utföra en väsentlig skyldighet eller försenas eller förhindras att fullgöra sina skyldigheter under en kontinuerlig period som överstiger en dag, kommer parterna inom en arbetsdag att omförhandla avtalet så att de uppnår den ursprungliga kommersiella avsikten så nära som möjligt.

Compare Listings